FaqsCompliment de les normatives vigents de producte quant al medi ambient

Qualitat i garantia de servei

Discar Oil certifica la qualitat de servei, la qualitat de producte i el compliment de les normatives legals vigents quant a la distribució de gasoils i gasolines.

Quin tipus de calefacció, elèctrica, gas, carbon, gasoil etc ) et dóna una major eficiència energètica.

 • El gasoil aconsegueix una major eficiència energètica i el millor rendiment calorífic.

Quin sistema de calefacció és més barat

 • L'elèctrica sempre que sigui utilitzada a llocs càlids i ocasionalment

Amb quin sistema obtenim una major productivitat

 • La seva eficiència energètica permet estalviar fins a un 30% en costos i reduir les despeses de manteniment.

Quin sistema és el més segur

 • La caldera de gasoil funciona a temperatures baixes evitant riscos d'inflamació.

Que em passa si em quedo sense gasoil

 • La majoria de les empreses de distribució disposem de serveis d'emergència.

Quina és la més barata

 • Tots els sistemes depenen de la variabilitat del preu de les seves energies, des d'un punt de vista econòmic, un sistema calefactor de gasoil resulta més barat que l'elèctric i ofereix més capacitat d'acció.

Què és millor calefacció de gas o de gasoil?

 • La calefacció de gasoil és més eficient (producció de calor) que la de gas natural, excepte en el cas del gas que els equips tenen més potència
 • La calefacció més econòmica és la de gas natural, ja que encara que la seva instal·lació comporti un cost elevat, el preu del kWh de gas és més econòmic i s'ha mantingut estable durant els darrers anys. Quina instal·lació és la més duradora.
 • La caldera tindrà més vida útil, ja que quan el sistema de calefacció treballa amb la combustió del gasoil afavoreix el manteniment d'aquesta. Això a la llarga economitza diners en freqüents reparacions.
 • Les despeses relacionades amb el manteniment i la reparació, igual que la instal·lació de les calderes, són més assequibles en comparació amb altres sistemes de calefacció. Això és un dels avantatges de la calefacció a gasoil més valorats.

Quina és la més ràpida per escalfar casa teva

 • El gasoil es considera el mitjà més veloç per escalfar espais amplis.

Quina instal·lació és la més respectuosa amb el medi ambient.

 • Totes són contaminants directament, o indirectament.

Necessites més informació?

Estarem encantats de resoldre tots els teus dubtes sobre qualsevol producte o servei.

Contacta'ns

WhatsApp